ARKITEKTUR

Jag vill samordna hållbarhetens sidor till en estetiskt, ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar helhet oberoende av vad den används till och av vem. Jag utgår från situationen och min vision är att ge form åt ett uthålligt samhälle där så lite som möjligt används för att bidra med så mycket som möjligt.

När jag återvände till Sverige efter att ha undervisat i Atelier Olgiati avslutade jag ett bokprojekt med en grundlig dokumentation av Sigurd Lewerentz St. Petri kyrka i Klippan. 

 

Litteratur

UTHÅLLIGHET

Konsthögskolans vidareutbildning i arkitektur, Resources.06 "East of Stockholm, ledde till att jag kompletterade kunskaper i konstruktion,  presentation och att formulera en vision, med en övertygelse om att jag som arkitekt vill bidra till ett resursmedvetet samhälle byggs på naturens villkor.

För att påverka politiker och andra beslutsfattare i utformandet av vårt gemensamma, offentliga rum är jag engagerad i Rådet för funktionshinderfrågor i Eskilstulna.

 

Litteratur